اعلانات سایت

آدرس جدید سامانه در نیم‌سال ۱۳۹۹-۱۴۰۰

 
عکس مدیر سامانه
آدرس جدید سامانه در نیم‌سال ۱۳۹۹-۱۴۰۰
از مدیر سامانه در شنبه، 15 شهریور 1399، 10:37 صبح
 

آدرس جدید سامانه آموزش مجازی با بارگذاری درس‌های نیم‌سال جدید lms2.art.ac.ir است.