اعلانات سایت

اطلاعیه به مناسبت شبهای قدر

اطلاعیه به مناسبت شبهای قدر

از مدیر سامانه در
Number of replies: 0
با توجه به آنکه امشب، در نخستین شب از لیالی قدر قرار داریم، کلاس های فردا صبح (یکشنبه مورخ ۱۴۰۰.۲.۱۲) در دانشگاه هنر با یک ساعت تاخیر از ساعت ۹ آغاز خواهند شد. بر این اساس کلاس های نوبت اول از ساعت ۹ تا ۱۱ و کلاس های نوبت دوم فردا از ساعت ۱۱ تا ۱۳ تشکیل خواهند شد. کلاس های بعد از ظهر به قوت خود وفق برنامه زمانبندی قبلی برگزار می شوند.
با آرزوی توفیق و سعادت.
معاونت آموزشی دانشگاه هنر