اعلانات سایت

اطلاعیه به مناسبت شب های قدر

اطلاعیه به مناسبت شب های قدر

از مدیر سامانه در
Number of replies: 0
با توجه به آنکه امشب، در سومین شب از لیالی قدر قرار داریم، کلاس های فردا صبح (5شنبه مورخ 1400/02/16) در دانشگاه هنر با یک ساعت تاخیر از ساعت ۹ آغاز خواهند شد. بر این اساس کلاس های نوبت اول از ساعت ۹ تا ۱۱ و کلاس های نوبت دوم فردا از ساعت ۱۱ تا ۱۳ تشکیل خواهند شد. کلاس های بعد از ظهر به قوت خود وفق برنامه زمانبندی قبلی برگزار می شوند.
با آرزوی توفیق و سعادت.
معاونت آموزشی دانشگاه هنر